Om oss

REGI er et voksende selskap som leverer tjenester til selskap innenfor telekommunikasjon. Vår visjon er at vi skal være en foretrukken leverandør som er leddet mellom bedriften og kunden. Telenettet er i ferd med å moderniseres, og vi bistår entreprenører til effektiv utbygging i form av å være deres ansikt utad mot kundene. REGI innhenter tillatelser fra private og nødvendige etater.