Relacom

Relacom er en ledende uavhengig tjenesteleverandør av tekniske tjenester og strategiske løsninger innenfor Telecom, Energi og IoT. Vår visjon er at vi skal være en foretrukken servicepartner innenfor teknisk infrastruktur i Norden. Vi leverer i hele verdikjeden og våre tjenester omfatter design, planlegging, prosjektering, bygging, installasjon og vedlikehold av faste og mobile nettverk for mange av Nordens ledende operatører, netteiere og systemleverandører. Relacom leverer også til privatmarkedet, i tillegg til å være en lokal partner for bedrifter, kommuner og kraftselskaper. Relacom tar seg av store prosjektleveranser fra A-Å, og kan med sin lange erfaring levere innovative og smarte løsninger. Bredden gjør at vi kan tilby kostnadseffektive løsninger av høy kvalitet som tilfredsstiller alle krav til funksjonalitet og kundeopplevelse.

Relacom har ca. 1200 ansatte fordelt over hele Norge, og er en del av Relacom Group med virksomhet i Sverige, Finland og Danmark med totalt 3000 medarbeidere i Norden. Relacom har en divisjonsbasert organisasjon, basert på fagområdene utbygging, service og energi, som gjør at vi har et samlet og sterkt fagmiljø på tvers av geografi og land. Selskapets historie går langt tilbake i tid, og vi er stolt av å ha vært en del av en rivende teknologisk utvikling, som bare går raskere og raskere. Tidligere adskilte teknologier smelter sammen og gir hele tiden nye muligheter. Vi gleder oss til en spennende teknologisk fremtid, hvor det nesten ikke finnes grenser for hva som kan kobles til internett og samhandle.

Relacom er leverandøren du kan stole på. Du bestemmer produktet, vi sørger for at det virker!

Relacom Norge er sertifisert iht. ISO 14001:2004 og ISO 9001:2008 og stiller høye krav til alle våre leverandører og underentreprenører. Selskapet eies av Nordea Bank og DNB Bank.