Eltel Networks

Eltel er en ledende nordeuropeisk leverandør av tekniske tjenester til infranettbransjen– kritisk infrastruktur innenfor segmentene Power, Communication og Other, med kjernevirksomhet i Norden, Polen og Tyskland. Eltel tilbyr et bredt og integrert utvalg av tjenester som strekker seg fra vedlikehold og oppgraderinger, til store prosjektleveranser. Eltel har en differensiert kontraktsportefølje og en lojal og voksende kundebase av store netteiere. Eltel har ca. 8700 medarbeidere og hadde en omsetning på 1,4 milliarder euro i 2016. Eltels aksjer ble børsnotert på Nasdaq Stockholm i februar 2015.

Innholdet er hentet fra eltelnetworks.com